Analiza vode

ODVZEM: 12.11.2006
izvir (700m n.v.)
Vzorec sem hranil še 48 ur v hladilniku pred analizo.
V tem vzorcu pričakujem srednjo trdoto vode in zelo malo ostalih ionov.
Upam na čim manj onesnaževal.
Odvzem vzorca: Nekje v hribih Med Jaznami in mrzlim vrhom – studenec.

MERITVE:
Temperatura = 17,3oC

Asimetrični potencial Strmina elektrode pH vzorca Prevodnost vzorca vode Vsebnost raztopljenih trdnih snovi
-0mV -59.2mV 7.24 65.5µS/cm 47mg/L

Določitev HCO3-

Določitev Celotne trdote

Določitev
Ca2+

Določitev
Cl-

Določitev
HPO42-

V(HCl) V(Na2EDTA) T (%) T (%) T (%)
0,05 0,02 93,6 Standard 86.5 Standard 97.7
Vzorec 94.4 Vzorec 98.2

Določitev
NH4+

Ocena za
NO2-

Y(NO2-)
[mg/L]

T (%)

γ (NO2-) [mg/ml]

Manj od 0.5

Standard 90.2

Manj od
0.5 mg/L

Vzorec 100

RAČUNI:

Spektrometer SpektraTM meritve poda kot transmitanco (T)
Absorbanca (A) pa se preračuna.
A= -log(T/100)

A(Ca2+) = 0.029………= y

y = 0.0048x+0.0246 ………x = 0.023mmol/L

Kalibracija za določitev kalcija

γ Ca2+ mg/L 10 32 54 76 98
T (%) 89,4 66,3 45,5 41,8 33,1

c(vzorec)= (A(vzorec)*c(standard))/A(standard)

γ = c∙M

γ (NH4+)
[mg/L]

γ (HPO2-)
[mg/L]

0

0,260

HCO3-

HCO3-

Ca+Mg

Ca2+

30mg/L

0,5mmol/L

0,2mmol/L

0,02mmol/L

Ca2+

Mg2+

Mg2+

Cl-

Cl-

0,9mg/L

0,18mmol/L

4,3mg/L

2,81mg/L

0,079mmol/L

Če primerjam z kolegi :

  1. Edini imam koncentracijo magnezija večjo od koncentracije kalcija iz česar lahko sklepam da imajo rudnine na tem področju več magnezija kot kalcija.
  2. Koncentracija za amonijeve, hidrogenkarbonatne, klorove in fosfatne ione je zelo nizka.
  3. Skupno trdota vode je najnižja kar pokaže že prevodnost vzorca.
  4. Nižjo koncentracijo klora so imeli vzorci: ribnik, reka Kokra in reka Temenica

Glede na EU Drinking water directive je ta (vzorec) voda pitna.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.