Archive for the ‘Kemija’ Category

Baseball Žogice

Thursday, January 11th, 2007

Žogica za baseball ima premer med 22.9 in 23.5 cm, težka je med 142 in 149 gramov.

Sestavljena je iz jedra, na katerega je nanesena tanka plast cementa, ki drži blago na svojem mestu. Blago je na koncu še prešito z usnjem z 108 dvojnimi šivi.

Blago je lahko volna ali pa je sestavljeno iz niti poliestra in bombaža. Stroj ovije blago okoli jedra z konstantno napetostjo in hkrati oblikuje obliko baseball žogice.

Jedro je sestavljeno iz plute, gume ali pa mešanica obojega in je včasih tudi iz več plasti. Ima obliko zamaška ali tablete. Pred leti so bile baseball žogice mehkejše in niso letele tako daleč kot danes, zato so ekipe takrat dosegale manj točk.

Danes lahko naredijo tršo žogico zaradi boljših strojev, ki ovijejo blago. Danes tudi bolj redno menjajo žogice kot včasih. Baseball žogice so elastične zaradi jesra, ki je narejeno iz polimernih molekul z dolgo verigo.

Ob udarcu v trdo površino se te molekule raztegnejo za kratek trenutek, nato pa se vrnejo v svojo prvotno obliko. Zaradi tega žogica leti višje in dlje.

Žogice testirajo tako, da jih stehtajo. Nekaj žogic iz serije odprejo in preverijo, če ustrezajo zahtevam. Izstrelijo jih tudi iz zračnega topa, ki ustreli žogico od 75 do 250 km/h.

Največ baseball žogic naredi Kitajska.

Na našem faksu majo tut take naslove k si noben nebi mislu da jih lahk dajop za seminarsko

Analiza vode

Wednesday, January 10th, 2007

ODVZEM: 12.11.2006
izvir (700m n.v.)
Vzorec sem hranil še 48 ur v hladilniku pred analizo.
V tem vzorcu pričakujem srednjo trdoto vode in zelo malo ostalih ionov.
Upam na čim manj onesnaževal.
Odvzem vzorca: Nekje v hribih Med Jaznami in mrzlim vrhom – studenec.

MERITVE:
Temperatura = 17,3oC

Asimetrični potencial Strmina elektrode pH vzorca Prevodnost vzorca vode Vsebnost raztopljenih trdnih snovi
-0mV -59.2mV 7.24 65.5µS/cm 47mg/L

Določitev HCO3-

Določitev Celotne trdote

Določitev
Ca2+

Določitev
Cl-

Določitev
HPO42-

V(HCl) V(Na2EDTA) T (%) T (%) T (%)
0,05 0,02 93,6 Standard 86.5 Standard 97.7
Vzorec 94.4 Vzorec 98.2

Določitev
NH4+

Ocena za
NO2-

Y(NO2-)
[mg/L]

T (%)

γ (NO2-) [mg/ml]

Manj od 0.5

Standard 90.2

Manj od
0.5 mg/L

Vzorec 100

RAČUNI:

Spektrometer SpektraTM meritve poda kot transmitanco (T)
Absorbanca (A) pa se preračuna.
A= -log(T/100)

A(Ca2+) = 0.029………= y

y = 0.0048x+0.0246 ………x = 0.023mmol/L

Kalibracija za določitev kalcija

γ Ca2+ mg/L 10 32 54 76 98
T (%) 89,4 66,3 45,5 41,8 33,1

c(vzorec)= (A(vzorec)*c(standard))/A(standard)

γ = c∙M

γ (NH4+)
[mg/L]

γ (HPO2-)
[mg/L]

0

0,260

HCO3-

HCO3-

Ca+Mg

Ca2+

30mg/L

0,5mmol/L

0,2mmol/L

0,02mmol/L

Ca2+

Mg2+

Mg2+

Cl-

Cl-

0,9mg/L

0,18mmol/L

4,3mg/L

2,81mg/L

0,079mmol/L

Če primerjam z kolegi :

  1. Edini imam koncentracijo magnezija večjo od koncentracije kalcija iz česar lahko sklepam da imajo rudnine na tem področju več magnezija kot kalcija.
  2. Koncentracija za amonijeve, hidrogenkarbonatne, klorove in fosfatne ione je zelo nizka.
  3. Skupno trdota vode je najnižja kar pokaže že prevodnost vzorca.
  4. Nižjo koncentracijo klora so imeli vzorci: ribnik, reka Kokra in reka Temenica

Glede na EU Drinking water directive je ta (vzorec) voda pitna.

Kemijska tehnologija

Wednesday, January 10th, 2007

Ker hodim na Fkkt ( Faks za kemijo in kemijsko tehnologijo ),sem se odločil da bom objavil tudi kakšno kemijsko zadevo.

Upam da bo kakemu sotrpinu kej pomagalo.